PACE 2015

Pace je řešitelem grantového projektu Zvyšování profesní způsobilosti zdravotníků a pracovníků ve zdravotnictví, číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/06.0007, jehož cílem je vytvořit a ověřit dva nové vzdělávací programy pro zdravotníky a pracovníky ve zdravotnictví – „Health coaching“ a „Hiporehabilitace“ a nepřímo tak přispět ke zkvalitnění poskytovaných služeb ve zdravotnictví a zdravotně sociálních službách.

Prevence a terapie mnoha tzv. civilizačních chorob totiž často vyžaduje nejen správné užívání léčiv, ale i dodržování režimových opatření nebo i změnu životního stylu – změnu jídelníčku, osvojení správných pohybových návyků, zanechání kouření. K nejnovějším zahraničním trendům patří zapojení zdravotníků i do preventivní a poradenské činnosti a náš projekt je přímo zaměřen na rozvíjení těchto znalostí a dovedností.

K velmi účinným preventivním a terapeutickým metodám patří i hiporehabilitace, která dnes již má dnes své místo v oblasti léčení a pomoci lidem se specifickými potřebami. Naším cílem je vyškolení specializovaných instruktorů pro hiporehabilitaci. Praktická výuka probíhá v prostorách Epony v Hostěnicích.

více info zde

Komentáře jsou uzavřeny.