Moto Epony: Kůň je člověku léčitelem, učitelem i přítelem.

Význam hipoterapie pro naše klienty potvrzuje výrok Pavla upoutaného na vozík: “Z mého pohledu je největší přínosem hipoterapie v tom, že kůň je živý a poddajný. Kůň je dynamický, ale rehabilitační a kompenzační pomůcky jsou statické. Kůň se dokáže přizpůsobovat mně, kompenzačním pomůckám se musím přizpůsobit já. Kůň dokáže vycítit mé bolesti a svými pohyby mi je pomáhá zmírnit… A má mě rád!“ Pavel, 16 let.   
EPONA z.s. je díky transformaci podle zákona č. 89/2012 Sb., právnickou osobou s vlastní právní osobností jako zapsaný spolek. Byla založena v srpnu 1999 a hlavním posláním této neziskové organizace je provozování hiporehabilitace. Mimo této činnosti usiluje EPONA o rozvoj společenského života rodin s handicapovanými dětmi, pořádá letní tábory a krátkodobé pobyty pro rodiny s dětmi a celou řadu akcí společenského, sportovního a kulturního charakteru pro všechny děti a mládež. Epona z.s. provozuje své aktivity v jezdeckém areálu U Čapků v obci Hostěnice u Brna. Naše klientela je zejména z oboru neurologie, nejčastěji u klientů s centrální koordinační poruchou, dětskou mozkovou obrnou, ale i klienti s Downovým syndromem, autismem, kombinovanými vadami, smyslovými vadami, mentální retardací, klienti s roztroušenou sklerózou, po úrazech CNS a s ortopedickými problémy. V průběhu naší dlouholeté praxe prošly terapií stovky klientů od několikaměsíčních dětí až po 65 dospěláky. Hipoterapii a AVK provozujeme ambulantní formou (klient dojíždí do areálu 1-2x týdně) nebo formou intenzivních pobytů (terapeutická lekce je zařazena dvakrát denně). Realizační tým tvoří zkušené fyzioterapeutky, instruktorky AVK i cvičitelky koní. Naši profesionální úroveň prováděných služeb ocenila i Česká hiporehabilitační společnost udělením statusu "Střediska praktické výuky", pro hipoterapii, pro paravoltiž a pro přípravu koní pro hiporehabilitaci. Všechny koně využívané v našem sdružení mají úspěšně složeny Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace. Tyto zkoušky jednoznačně prokazují tu nejvyšší profesionální úroveň námi nabízených služeb. A my všichni se těšíme na setkání s Vámi.