Význam hipoterapie pro naše klienty potvrzuje výrok Pavla upoutaného na vozík: “Z mého pohledu je největší přínosem hipoterapie v tom, že kůň je živý a poddajný. Kůň je dynamický, ale rehabilitační a kompenzační pomůcky jsou statické. Kůň se dokáže přizpůsobovat mně, kompenzačním pomůckám se musím přizpůsobit já. Kůň dokáže vycítit mé bolesti a svými pohyby mi je pomáhá zmírnit… A má mě rád!“ Pavel, 16 let.     
Občanské sdružení EPONA je nestátní nezisková organizace, který byla založena v srpnu 1999. Hlavním posláním této neziskové organizace je provozování hiporehabilitace. Mimo této činnosti usiluje EPONA o rozvoj společenského života rodin s handicapovanými dětmi, pořádá letní tábory a krátkodobé pobyty pro rodiny s dětmi a celou řadu akcí společenského, sportovního a kulturního charakteru pro všechny děti a mládež. O.s. Epona provozuje své aktivity v jezdeckém areálu U Čapků v obci Hostěnice u Brna. Naše klientela je zejména z oboru neurologie, nejčastěji u klientů s centrální koordinační poruchou, dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem, autismem, kombinovanými vadami, smyslovými vadami, mentální retardací, klienti s roztroušenou sklerozou, po úrazech CNS a s ortopedickými problémy. V průběhu naší dlouholeté praxe prošly terapií stovky klientů od několikaměsíčních dětí až po 65 dospěláky. Hipoterapii a AVK provozujeme ambulantní formou (klient dojíždí do areálu 1-2x týdně) nebo formou intenzivních pobytů (terapeutická lekce je zařazena dvakrát denně). Realizační tým tvoří zkušené fyzioterapeutky, instruktorky AVK i cvičitelky koní. Naši profesionální úroveň prováděných služeb ocenila i Česká hiporehabilitační společnost udělením statutu "Střediska praktické výuky", pro hipoterapii, pro paravoltiž a pro přípravu koní pro hiporehabilitaci. Všechny koně využívané v našem sdružení mají úspěšně složeny Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace. Tyto zkoušky jednoznačně prokazují tu nejvyšší profesionální úroveň námi nabízených služeb. A my všichni se těšíme na setkání s Vámi.