Koně v hiporehabilitaci

Koně pro hiporehabilitaci
Práce v hiporehabilitaci je pro koně velmi náročná. Ne snad po stránce fyzické, ale především po stránce psychické. Koně do terapie proto v především z důvodů ochrany zdraví koně zařazujeme až tehdy, kdy je plně dospělý po fyzické, ale především psychické stránce, nejlépe v jeho 5 – 6ti letech.

U koní vybraných pro terapeutické účely je třeba plně respektovat zvláštnosti koní, je třeba respektovat silné stránky koně, ale stejně tak být si vědom jeho slabších stránek a těm se speciálně věnovat v přípravě. Terapeutický kůň se učí celý život.

Co kůň musí umět než je zařazená do terapie?
Než je kůň zařazen do provozu hiporehabilitace, musí projít speciálním výcvikem. V rámci speciálního výcviku se kůň učí novým dovednostem a prověřuje se jeho charakter potřebný pro zařazení koně do hiporehabilitace. Během výcviku se seznámí s neobvyklými pomůckami klientů, jako je invalidní vozík, nereagovat na pohyb člověka na berlích apod., učí se následovat vedení ze země a nerespektovat nekoordinované pohyby klientů na hřbetě, pracovat s dvojicí jezdců na hřbetě, důvěřovat vodiči během nasedání klientů u rampy, během pádu pomůcek klientů na zem, během přípravy se nacvičuje i pád klienta atd. koně atd.

Mezi základní požadavky na koně zařazené do AVK a PPK patří bezpečnost při ošetřování a postrojování při práci ve stáji a spolehlivé vedení ze země.

Koně v hiporehabilitaci
Pro účely terapie vybíráme koně především podle vynikajícího charakteru ve vztahu k člověku a s přiměřeným temperamentem a různým stupněm dominance. Záleží na okruhu terapie, do které je kůň zařazen. Není třeba se bát temperamentnějších koní, záleží jen na cvičiteli, jak umí s takovým koněm pracovat.

V přípravě koní se velmi osvědčilo rozlišit koni různým typem postroje aktivity spojené s přípravou a s vlastní činností v hiporehabilitaci. Kůň tak dokáže rychle přepnout do „požadovaného“ režimu. Např. nasazení hladké stájové ohlávky signalizuje koni odpočinek ve výběhu nebo na pastvině, uzdečka a sedlo práci na jízdárně nebo v terénu, kdy může „popustit uzdu“ svému temperamentu a provazová ohlávka s vodítkem a madla vlastní práci v terapii, kdy často nasadí autopilota a své „hiporehabilitační“ tempo.

Specializační zkouška pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace
Specializační zkoušku pro koně zařazené do hiporehabilitace mohou koně a pony skládat nejříve v 5 letech. Smyslem Specializační zkoušky je prověřit, zda vlastnosti a získané dovednosti koně vyhovují potřebám hiporehabilitace a potvrdit vhodnost koně pro jeho využití v hiporehabilitaci. Koně musí prokázat, že jsou na práci v hiporehabilitaci připraveni, teprve pak mohou být spolehlivě zařazeni do činností s klienty.

Proto jsou koně pro hiporehabilitaci jak jedineční a proto nemůže hiporehabilitaci dělat kdejaký sousedovic ©emík. Můžete na něm svést postižené dítě, ale to je svezení a ne cílená terapie.

 

Koně o.s. EPONA a jejich specializace


Úhlava (Bublina)
*1991, ryzka, klisna

po 2001 Hegar z SM Irma
chladnokrevná klisna plemene slezský norik (je zařazena do genofondu slezského norika) Úhlava, které ale všechny děti říkají Bublina
úžasný pracovní charakter, výborná mechanika pohybu, pevný hřbet
od člověka vyžaduje podporu, klid a jistotu
velmi ochotná a pracovitá, k těžce postiženým je velmi vstřícná, dokáže přistoupit těsně k autu pro nakládání klientů při ježdění vleže
specializace na váhově těžké klienty s neurologickým postižením, kombinované vady, vozíčkáři, práce s klienty v leže
paravoltiž
v roce 2009 se stala matkou klisničky Nesie.
specializační zkoušky pro koně zařazené do hiporehabilitace složila v roce 2013.

Bárty *2002 valach, ryzák

WPB
po 2730 Thor z Bára 172-6991-94
velmi komunikativní a hravý poník
první cíleně vybraný a připravený poník pro hiporehabilitaci v o.s. Epona
vynikající mechanika pohybu a úžasný charakter ve vztahu k dětem
specializace dětská neurologie včetně práce s klienty v leže
aktivity s využitím koní
Specializační zkoušky pro koně zařazené do hiporehabilitace složil v roce 2013.

Gen *1997, valach, ryzák

český teplokrevník
po 2559 Genius – 11 z 6-9828 Aneta
klidný a velmi spolehlivý, v kontaktu trochu zdrženlivý kůň
vynikající mechanika pohybu, psychicky vyrovnaný, přiměřeně temperamentní
všestranně využitelný kůň jak pro dětskou tak dospělou klientelu
specializace neurologická onemocnění dětí i dospělých
aktivity s využitím koní
Specializační zkoušky pro koně zařazené do hiporehabilitace složil v roce 2013.

Nick *2001, valach, ryzák

Kůň bez původu
Klidný až flegmatický kůň
všestranně využitelný kůň jak pro dětskou tak dospělou klientelu pro hipoterapii
Připravuje se na specializační zkoušky pro koně zařazené do hiporehabilitace.

Komentáře jsou uzavřeny.