Hiporehabilitace

Provozní dotace Epona, z.s. –  2017      
    částka projekt smlouva číslo
MŠMT sport 50000 paravoltiž rozhodnutí č. 502017_8_1207
Magistrát města Brna OŠMT podpora sportu 35000 celoroční sportovní činnost 671709401  Č.Ž. 122a
Magistrát města Brna OŠMT – mládežnický sport  45000 mládežnický sport 6717093012 č.ž.122b/MS
Magistrát města Brna odbor zdraví 30000 Hipoterapie 7117092054
Magistrát města Brna odbor péče o rodinu 20000 Jsme spolu 7117092355
Magistrát města Brna odbor sociální 37 000 Mámo, táto, za námi jde kůň! 7217090687
Magistrát města Brna EVVO 24 000 Malý hospodář 4217091179
Magistrát města Brna OŠMT – tábor 32000 Léto s koňmi 671709104
Magistrát města Brna OŠMT – volnočasové aktivity 26000 Kamarád kůň 6717091043
Kr. úřad Jihomoravského kraje odbor zdraví 123000 Hiporehabilitace  044720/17/OZ
JMK odbor sociální podpora rodiny 20000 Podpora rodiny 044722/17/OSV
JMK podpora parasportu 120000 Paravoltiž 047343/17/OŠ
Nadace Agrofert Grant handicapované děti 50000 Handicapované děti Grant děti 94/001/2017
Nadace Agrofert Grant pro podporu mentálně postižených 60000 Mentálně postižení a kombin. vady  Grant Hendikep 31/005/2016
Nadace Jedličkova ústavu Grant  na podporu hipoterapie na táboře 10000 hipoterapie na táboře GN 30/2017

 

Hiporehabilitace je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním znevýhodněním / specifickými potřebami. Jedná se o způsob projevu odborně garantované pomoci člověku, který ji potřebuje. Úkolem terapeuta je zmírnit nežádoucí obtíže, které klienta provázejí. Měli bychom mít na paměti, že kurativní nebo-li léčebný přístup aplikují osoby se speciálním vzděláním a prošli speciálním výcvikem a především mají osobnostní předpoklad vykonávat tuto náročnou práci.

Podle HETI se hipoterehabilitace dělí do okruhů:

  • lékařství – hipoterapie – HT
  • pedagogika, sociální sféra – aktivity s využitím koní – AVK
  • psychoterapie – terapie prostřednictvím koní – PPK
  • parajezdectví – sportovní a rekreační ježdění pro handicapované a zdravotně oslabené.

Komentáře jsou uzavřeny.