Hiporehabilitace

Provoz hiporehabilitace a další aktivity Epony by se neobešly bez finanční podpory.

Provozní dotace 2021 Projekt částka Kč
Národní sportovní agentura – ZPS Paravoltiž 248 000
MMBrna – odbor sportu Voltiž a paravoltiž 131000
MMBrna – odbor zdraví  Jsme spolu 50000
MMBrna – odbor sociální péče Mámo, táto, za námi jde kůň! 60000
MMBrna OŠML  volnočasové aktvity Kamarád kůň 27000
MMBrna OŠML tábor Léto s koňmi 39000
Celkem   555 000

Hiporehabilitace je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním znevýhodněním / specifickými potřebami. Jedná se o způsob projevu odborně garantované pomoci člověku, který ji potřebuje. Úkolem terapeuta je zmírnit nežádoucí obtíže, které klienta provázejí. Měli bychom mít na paměti, že kurativní nebo-li léčebný přístup aplikují osoby se speciálním vzděláním a prošli speciálním výcvikem a především mají osobnostní předpoklad vykonávat tuto náročnou práci.

Podle HETI se hipoterehabilitace dělí do okruhů:

  • lékařství – hipoterapie – HT
  • pedagogika, sociální sféra – aktivity s využitím koní – AVK
  • psychoterapie – terapie prostřednictvím koní – PPK
  • parajezdectví – sportovní a rekreační ježdění pro handicapované a zdravotně oslabené.

Komentáře jsou uzavřeny.