Výuka v rámci kurzů Hipoterapie

Kurz Hipoterapie

Kurz Hipoterapie byl zahájen 10. 10. 2014. Další se bude otvírat nejdříve na podzim 2015 dle počtu zájemců.

Kurz Hipoterapie: bylo vydáno souhlasné stanovisko Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky, kurz se započítává do kreditního systému podle vyhlášky č.423/2004 Sb.

Vstupní požadavky pro účastníka kurzu Hipoterapie (HT):
Ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie nebo ergoterapie s minimální roční praxí v oboru – dokládá se prostou kopií při zápisu do kurzu.

Informace o obsahu kurzu Hipoterapie:
Kurz HT se skládá z tří jednotlivých teoreticko-praktických modulů, celkem 200 hodin, z toho 100 hodin teorie a 80 hodin odborné praxe. Součástí je 20 hodin samostatné práce s koněm.

Do splněného absolvovaných počtu hodin kurzu HT může být započtena nejvýše 15% omluvená absence z celkového počtu hodin.

Výuka v kurzu HT se skládá ze tří modulů. Moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci budou společné pro účastníky dalších kurzů zaměřených na PPK a AVK. Na moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci navazuje odborná praxe v hiporehabilitaci ve středisku praktické výuky ČHS – 40 hodin. Na modul Aplikovaná hipoterapie navazuje odborná praxe ve středisku praktické výuky ČHS pro hipoterapii – 40 hodin.

Závěrečná zkouška:
Splnění požadované odborné praxe ve SPV ČHS potvrzené ve studijním průkazu a odevzdání vypracované kazuistiky klienta hipoterapie v rozsahu 6 – 10 stran. Praktická část představuje potvrzení dovedností při práci s koněm ve stáji a během drezurní zkoušky, ukázku hipoterapie se simulovanými pacienty; teoretická zkouška se skládá z písemného testu a z ústního přezkoušení vědomostí a znalostí problematiky.

Místo konání: Brno Mendelova univerzita, Zemědělská 1, 613 00

Termíny:

 1. část 10. – 12. 10. 2014 – MENDELU Brno – Obecná hiporehabilitace
 2. část 14. – 16. 11. 2014  – MENDELU Brno – Hipologie pro hiporehabilitaci
 3. část 20. – 22. 2. 2015 – Aplikovaná hipoterapie I.
 4. část 27. – 29. 3. 2015 – Aplikovaná hipoterapie II.
 5. část 8. – 10. 5. 2015 – Aplikovaná hipoterapie III.
 6. odevzdání kazuistiky 8. 5. 2015
 7. Závěrečné zkoušky 20. – 21. 6.  a 19. – 20. 9. 2015

Cena kurzu: 12 000 Kč

Platební podmínky

 • Při registraci přihlášky nevratná záloha 1000,-.
 • Platba kurzovného do 12. 9. 2014 (možnost 2 splátek – záloha 1000,- při odeslání přihlášky, poté 5000 do 12. 9. 2014 a dalších 6000 do 6. 2. 2015).
 • V ceně kurzu není zahrnuta odborná praxe ve Střediscích praktické výuky, ubytování a stravování.
 • Cenu za odbornou praxi si určuje Středisko praktické výuky ČHS.
 • Číslo účtu: Fio banka 2400489940/2010, variabilní symbol:  1222. Do informace pro příjemce  uveďte své jméno.

Zrušení, přerušení kurzu

 • Zrušení účasti 7 dní a méně před zahájením kurzu – penále 50%.
 • Přerušení kurzu (při doložení pracovní neschopnosti) – je možné dokončit kurz do 2 let
 • Další informace ke storno podmínkám:
  1. zrušení účasti je nutné oznámit písemně nebo elektronicky
  2. určující pro stanovení storna je obdržení zprávy poštou, či e-mailem (u neděle a svátků je směrodatný následující pracovní den)

Slevy
Individuální člen a pracovníci členského střediska ČHS  – 11 000 Kč. Podmínkou je kontinuální členství v ČHS minimálně od roku 2011. Každé členské středisko získá výše uvedenou slevu pro maximálně 3 členy v rámci jednoho kurzu, jména účastníků doloží potvrzením v žádosti o zařazení do kurzu vysílající organizace.

Informace:
kurzychs@gmail.com nebo Ing. Bc. Vanda Casková (mobil 604 244 852)

 

Komentáře jsou uzavřeny.