Často kladené otázky

Proč je vhodné zařadit hipoterapii do rehabilitačního programu dítěte s pohybovým problémem?

Děti, které měly problémový vývoj během těhotenství, komplikovaný příchod na svět nebo potřebují pomoc vyrovnat se s poúrazovým stavem a genetickou vadou, většinou čeká náročná celoživotní rehabilitace. Několikrát denně podstupují náročné cvičení v jim často nepříjemných a někdy i bolestivých pozicích.  Tyto děti také tráví většinu času doma a ve speciálních zařízeních. Pokud jim rodiče do jejich programu zařadí hipoterapii, mají zajištěnou velmi účinnou, nenásilnou a atraktivní metodu fyzioterapie v přírodě a v kontaktu se zvířetem – koněm. A především velkou motivaci pro další rehabilitaci dětí.

Jak se mohu přihlásit?

Hiporehabilitaci provádíme na základě písemné přihlášky klienta a písemného vyjádření lékaře. Před zařazením do programu je každý klient vyšetřen naší fyzioterapeutkou, která zhodnotí pohybové schopnosti dítěte, stanoví s rodiči rehabilitační cíl a zodpoví všechny dotazy.

Pokud chcete se svým dítětem chodit na hipoterapii, je nutné potvrzení či doporučení lékaře?

Klient je zařazen do HT na základě doporučení odborného lékaře – pediatra, obvodního lékaře, ale i ortopeda, neurologa, internisty apod. Vzhledem k tomu, že hipoterapii nehradí žádná zdravotní pojišťovna, tak je doporučení lékařem pouze formální záležitostí. Přesto by ošetřující lékař Vašeho dítěte měl vědět o Vašem rozhodnutí využít možností hipoterapie a měl by nás upozornit na závažné kontraindikace a medikaci pro hipoterapii.

V případě potřeby nabízíme konzultaci s naší odbornou lékařkou MUDr. Martinou Jansovou.

Jaké dokumenty máte připravit pro vstupní pohovor a vyšetření?

Při vstupním pohovoru a vyšetření je potřeba předložit kopii posledních lékařských zpráv např. z neurologie, ortopedie, rehabilitace, psychologické posudky apod. Důležitá je informace o stavu kyčelních kloubů zejména u zájemců o hipoterapii s dg. CKP a DMO a o medikaci dítěte, ale i dospělého žadatele o hipoterapii. Dalším dokladem je pak doklad o očkování proti tetanu. V případě, že dítě není očkováno proti tetanu, pak vyjádření specialisty, že se může zúčastnit hipoterapie. Doklad o očkování proti tetanu platí i u dospělých klientů, mnozí z nich na povinnost přeočkování proti tetan zapomíná.

Hradí hipoterapii zdravotní pojišťovna?

Hipoterapie, přesto, že patří do jedné z forem fyzioterapie, tak není stále zahrnuta do sazebníku zdravotních pojišťoven. 

Je nutné, aby děti při hipoterapii měly helmu?

Z bezpečnostních důvodů je používání ochranné helmičky v EPONA z.s. povinné. Ochranná helma však není vhodná v případě, že se jedná o děti v raném věku s nedostatečným držením hlavy např. v rámci polohy v leže na bříšku. Fyzioterapeut může doporučit nepoužít helmu např. u dětí, které již samostatně sedí a to z důvodu negativního vlivu na ideální postavení krční páteře a celkového vzpřímení. V některých případech, kdy není možné helmičku nasadit pro velký odpor dítěte (např. u autistů) se řeší stav dohodou s rodiči.

Jak dlouho trvá terapeutická jednotka?

Terapeutická jednotka hipoterapie má individuální délku dle potřeby klienta, obvykle trvá 10-20 minut včetně kontaktu s koněm. Terapeut může rozhodnout o ukončení hipoterapie dříve než uplyne 10 minut v případě, že klient je příliš unavený.

Jak často bychom měli jezdit?

Minimální frekvence ambulantní péče jsou 1 – 2 terapeutické jednotky týdně, záleží na zdravotním stavu klienta a terapeutickém cíli. Důležitá je pravidelnost a nezávislost na počasí.

Intenzivní aplikace hipoterapie probíhá denně po dobu nejméně 5ti dnů, kdy terapeutická jednotka proběhne 1-2x denně. Může probíhat ambulantní formou či formou pobytů s komplexní péčí.

Jak dlouho bychom měli jezdit na hipoterapii?

Celková doba ambulantní aplikace hipoterapie by měla být minimálně 3 měsíce. U některých diagnóz (např. dětské mozkové obrny) se hipoterapie může aplikovat dlouhodobě, i několik let.

Po jak dlouhé době můžu při hipoterapii očekávat u svého dítěte zlepšení motorického vývoje?

Zlepšení v rámci hipoterapie je velice individuální a závisí na míře opoždění a rozsahu centrální koordinační poruchy. Stejně jako jiné formy rehabilitace (reflexní terapie dle Vojty, metoda Bobath koncept, kraniosakrální terapie aj.), je i u hipoterapie rozhodující, kdy byla zahájena a jak často byla či je prováděna.

Zhruba 4 roky cvičím se synem Vojtovu metodu. Není už na hipoterapii pozdě?

Rozhodně ne, hipoterapie je vhodný doplněk v rámci komplexní rehabilitační péče. Kromě bohaté pohybové stimulace přináší i velmi pozitivní efekt na psychiku dítěte, ale i celé rodiny. Základem hipoterapie je především výjimečný pohyb koně, který nám v kroku nabízí balanční plochu, přes kterou přijímá dítě téměř identické impulsy jako při lidské chůzi. V různých polohách podle věku dítěte je stimulováno držení těla, které vždy předchází lokomočnímu pohybu (př. bez aktivní polohy na čtyřech není možné lezení, stejně tak bez vzpřímení těla není možná chůze).

Když dítě pláče při hipoterapii, znamená to, že ho to bolí?

Nejčastější příčinou pláče je tzv. „polohová nejistota těla dítěte“ – to znamená, že dítě, které je motoricky nezralé, nemá schopnost řízení těžiště svého těla. Pokud se tedy takto nezralé dítě položí na nestabilní podložku, kterou představuje hřbet koně, dojde k jeho znejistění, zúzkostnění, takový stav je mu nepříjemný a projevuje svou nelibost pláčem. Právě pláčem se dožaduje vysvětlení a ujištění, že rodiče mají situaci pod kontrolou. Zejména s dítětem do dvou let věku je nezbytné i při hipoterapii trvale komunikovat, i když nemá zrovna na náladu. Velice pomáhá vytváření pozitivní atmosféry bez nervozity.

Jak vybrat kvalitní hiporehabilitační centrum pro své dítě? Jak ohodnotit nabízené služby?

Nejvíce informací o střediscích hiporehabilitace najdete na webových stránkách České hiporehabilitační společnosti. Vy sami si musíte stanovit indicie, které Vám napoví, že v daném středisku jste skutečně v dobrých a hlavně odborných rukách.

Středisko je držitelem statusu ČHS – Středisko doporučené hiporehabilitace

Pro hiporehabilitaci je důležitý tým, který ji provozuje a který tvoří terapeut nebo instruktor se speciálním vzděláním, speciálně vycvičený kůň, cvičitel koní pro hiporehabilitaci.

Vedoucí terapeut nebo instruktor má požadované vzdělání a zkušenosti.

Koně vybraní a vycvičení pro hiporehabilitaci, nejlépe se složenou specializační zkouškou.

V případě nejasností neváhejte požádat o předložení certifikátů.

Klient/uživatel je přijímán na základě doporučení nebo souhlasu odborného lékaře nebo jiného specialisty a vstupního pohovoru nebo vyšetření.

Terapie a lekce jsou vedeny v souladu s potřebami klientů a koně jsou jim vybíráni dle terapeutického cíle.

Středisko nabízí bezpečné a nejlépe bezbariérové prostředí a vhodné technické vybavení a sociální zázemí pro klienta a jeho doprovod.

K dispozici by měla být nástupní rampa, krytá, otevřená jízdárna, možnost jízdy v terénu

Komentáře jsou uzavřeny.