Poslání

Cílem činnosti EPONY je především poskytování hipoterapie a aktivit s využitím koní jako doplněk komplexní péče handicapovaným občanům. Hipoterapie je moderní rehabilitační metoda s komplexním bio – psycho – sociálním působením na lidský organismus. Tento způsob terapie se zcela vymyká běžným zaběhaným postupům léčby postižených osob.
Terapie v o. s. EPONA neprobíhá v  izolovaném zařízení, ale v prostorách jezdeckého areálu a tak dochází i k odbourávání sociální izolovanosti rodin s postiženým dítětem. Pro mnoho postižených osob znamená ježdění na koni jediné možné seznámení s prostorem, kam se např. bez bariéry vozíku nemohou dostat.

Komentáře jsou uzavřeny.