Projekt MŠMT – ČHS

Epona, z..s.  se stala partnerem České hiporehabilitační společnosti projektu OP VVV MŠMT, podpořeného z fondů
Evropské unie „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“ – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320.
Díky podpoře a sdružením pod Českou hiporehabilitační společností bylo umožněno i malých neziskovým organizacím se projektu zúčastnit.
Cílem projektu je výměna zkušeností a zavádění nových metod při neformálním vzdělávání dětí se zapojením koňského partnera.

Aktivity v rámci vzdělávání budou zaměřeny tak, aby pracovníci Epony získali kompetence pro zavedení nových metod
a forem práce s dětmi a mládeží a mohli je využívat při práci s dětmi a mládeží.

CHS-Epona_publicita

Logolink_OP_VVV_hor_cb_cz

 

 

 

Přelez přeskoč

Komentáře jsou uzavřeny.