Výuka v rámci kurzů Cvičitel koní pro hiporehabilitaci

Kurz Instruktor pro přípravu koní pro hiporehabilitaci

Kurz Instruktor pro přípravu koní pro hiporehabilitaci – probíhá jednání o uznání kvalifikace povolání Cvičitel koní do národní soustavy povolání a následně o povolení rekvalifikačního kurzu.

Vstupní požadavky pro účastníka kurzu
Věk minimálně 21 let a ukončené vzdělání v oboru:

 • VŠ: Mendelu Brno – Chov koní (Ing.), ČZU Praha – Chov koní (Bc.) nebo
 • VFU Brno s potvrzením praxe u koní nebo
 • SŠ obor jezdec/chovatel nebo
 • učební obor  Ošetřovatel/jezdec/chovatel koní nebo
 • rekvalifikace na akreditovaném pracovišti MŠMT/MPSV – Ošetřovatel/jezdec/chovatel koní (minimálně 150 hodin výuky) nebo
 • cvičitel jezdectví na akreditovaném pracovišti MŠMT (např. ČJF, WRC apod.) nebo
 • ZZVJ ČJF (jezdecká licence) s podmínkou 3 roky praxe u koní v hiporehabilitačním středisku ČHS nebo
 • vlastní praxe v přípravě koní s podmínkou 5 let praxe u koní v hiporehabilitačním středisku ČHS

Informace o obsahu kurzu Instruktor pro přípravu koní pro hiporehabilitaci
Kurz se skládá z jednotlivých teoreticko-praktických modulů, celkem 200 hodin, z toho 100 hodin teorie a 100 hodin odborné praxe včetně individuální práce s koněm pod sedlem a ze země. Do splněného absolvovaných počtu hodin kurzu může být započtena nejvýše 15% omluvená absence z celkového počtu hodin.

Požadované znalosti k závěrečné zkoušce:

 • jízda pod sedlem – anglický způsob nebo westernový způsob,
 • základy práce s koněm na jízdárně včetně povelové techniky
 • základy práce s koněm ze země, zásady přirozené komunikace
 • lonžování
 • vedení koně během terapie/lekce
 • využití zápřeže a těžkého tahu při práci s koněm v hiporehabilitaci – informativně

Náplň povinné 40 hodinové vlastní praxe u koní v rámci běžného provozu Střediska praktické výuky ČHS (SPV):

 • práce s koněm u rampy, nasedání, sesedání klienta/uživatele, polohy klienta/uživatele během terapie/lekce, jištění během terapie/lekce.
 • vedení koně při terapii/lekci – vedení koně u hlavy, na dvou lonžích.

Místo konání:
Brno Mendelova univerzita, Zemědělská 1, 613 00

Termíny: nejsou vypsány z důvodu uznávacího řízení tohoto oboru.

Cena kurzu: 12 000 Kč

Informace:
kurzychs@gmail.com nebo Ing. Bc. Vanda Casková (mobil 604 244 852)

Komentáře jsou uzavřeny.