Aktivity s využitím koní – AVK

Původně pod názvem léčebně pedagogicko-psychologické ježdění (LPPJ). Aktivity s využitím koní (AVK) využívají metod zážitkové, prožitkové a outdoorové pedagogiky při zooterapeutickém působení na osoby se specifickými potřebami – především na děti s poruchami chování, učení, s mentálním, tělesným, smyslovým či kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra, jimž hrozí sociální vyloučení. Děti, ale i dospělé se speciálními potřebami je možné pomocí AVK ovlivnit v rámci sociálně pedagogické terapie v oblasti jejich psychosociálního vývoje a reintegrace do společnosti. AVK využívá vedle verbální i neverbální komunikaci, na níž je vztah s koněm založen a umožňuje naučit normám chování i osoby, u nichž okolí jako prostředník osvojení si společenských norem a vztahů selhalo.

Postupy AVK představují vedle výchovných a vzdělávacích aktivizací i náplň pro smysluplné volnočasové aktivity.

Proč navštěvovat lekce AVK? Kroužek paravoltiže?

Citujeme z textu pár slov rodičů jednoho malého jezdce. Překládala jej pro nás jedna z našich dospělých jezdkyň, a sama obsah hodnotila slovy: Koně bylo to nejlepší, co se mi mohlo v dětství stát!

Proč platím za ježdění mých dětí? Raději koně teď, než terapii později!
Jeden z mých přátel mi položil otázku: „Proč dáváš tolik peněz za to, aby tvoje děti jezdily na koni?“ No, musím se přiznat… Neplatím za to, aby mé děti jezdily na koni. Koně mě osobně moc nezajímají.

Za co tedy platím, když ne za to že děti jezdí?

 • Platím za ty momenty, kdy moje děti učí se výdrži a odpovědnosti
 • Platím za ty momenty, kdy jsou moje natolik unavené, že chtějí skončit s ježděním, ale nevzdají to.
 • Platím za ty dny, kdy moje děti přijdou domů a jsou moc unavené na to, aby šly do stáje, ale stejně nakonec jdou.
 • Platím za to, že se moje děti učí disciplíně.
 • Platím za to, že se mé děti učí starat samy o sebe a své tělo.
 • Platím za to, že se naučí spolupracovat společně s ostatními a jsou dobrými týmovými hráči.
 • Platím za to, že se moje děti naučí vyrovnat se se zklamáním, když zrovna neuspějí tak, jak doufaly, ale nadále na sobě stále pilně pracují.
 • Platím za to, že se moje děti naučí stanovit si vlastní cíle a dosáhnout jich.
 • Platím za to, že se moje děti naučí chápat to, že stát se šampionem trvá hodiny, hodiny a hodiny práce a tréninku, a že úspěch nepřijde z ničeho nic za jednu noc.
 • Platím za příležitosti, které moje děti dostanou, za přátelství, která potrvají celý život.
 • Platím proto, aby mé děti mohly být venku, na jízdárně, raději než před obrazovkou…

Takhle bych mohli pokračovat dál a dál… Zjednodušeně, neplatí za ježdění na koni, ale za možnosti, které ježdění na koni a kontakt s koňmi dětem přináší; za vlastnosti, které získají a které jim budou dobře sloužit po celý život; za to, že v budoucnu budou respektovat a obohacovat život druhých.

Z toho, co jsme měli zatím možnost poznat si myslím, že je to skvělá investice! Koně jsou jednoduše požehnáním.

Komentáře jsou uzavřeny.