Pracovníci o.s. Epona

 

Chtěli bychom poukázat na činnost všech lidí, kteří se v hiporehabilitaci angažují, za jejich potřebnou a obětavou pomoc. Tito lidé dělají práci dobrovolně za minimální ohodnocení., jejich největší odměnou pro ně je spokojenost klientů a zlepšení jejich zdravotního stavu. Za to jim patří velké poděkování.

 

 

Vanda profilIng. Bc. Vanda Casková

předsedkyně Epony a vedoucí terapeutka sdružení – přímá práce s klienty
registrovaná fyzioterapeutka – FTK UP Olomouc
specializace Chov koní a agroturistika Mendelova univerzita v Brně
hipoterapie a léčebné ježdění pro handicapované – od 1989 – dosud
specializační kurz Hipoterapie na NCO NZO Brno – 1993
sportovní a volnočasové aktivity pro osoby se specifickými potřebami
vedoucí a lektorka kurzů Hipoterapie na NCO NZO Brno, ČHS – od 1994 dosud
cvičitelka jezdectví a rozhodčí České jezdecké federace – 1985
cvičitelka jezdectví handicapovaných IPEC – 1996
národní klasifikátorka handicapu ježdění handicapovaných FEI – 1998
lonžérské zkoušky ČHS – 2013
pravidelné vzdělávání v metodách přirozené komunikace s koněm

 

 

 

 

 

renata webRenata Čapková

jednatelka o.s. Epona
pracovník v sociálních službách – přímá práce s klienty
asistentka hiporehabilitace, instruktorka AVK
vedoucí Rodinného centra Koníček
lektorka aktivizačních, vzdělávacích a výchovných programů
sportovní a volnočasové aktivity pro osoby se specifickými potřebami
lektorka volnočasových aktivit pro neorganizované děti a mládež
cvičitelka paravoltiže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?????????

Martina Audová

pracovník v sociálních službách
instruktorka AVK – přímá práce s klienty
jezdecká instruktorka – příprava koní pro potřeby hiporehabilitace, vedení koní během terapie
pravidelné vzdělávání v metodách přirozené komunikace s koněm
licence WRC, lonžérské zkoušky ČHS
lektorka aktivizačních vzdělávacích a výchovných programů
sportovní a volnočasové aktivity pro osoby se specifickými potřebami
lektorka volnočasových aktivit pro neorganizované děti a mládež

 

 

 

 

 

 

 

matina jansa web

MUDr. Martina Jansová

terapeutka po hipoterapii – přímá práce s klienty
lékařka – atestace v oboru Rehabilitační a fyzikální lékařství
specializační kurz Hipoterapie na NCO NZO – 2010
ČJF – jezdecká licence
pravidelné vzdělávání v metodách přirozené komunikace s koněm
lonžérské zkoušky ČHS
rozhodčí paravoltiže
klasifikátorka handicapu pro paravoltiž
lektorka volnočasových aktivit pro osoby se specifickými potřebami
lektorka aktivizačních vzdělávacích a výchovných programů
sportovní a volnočasové aktivity pro osoby se specifickými potřebami

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mgr. Michaela Krátká

instruktorka AVK
speciální pedagog – PdF Masarykovy universita, obor Speciální pedagogika a Výchova ke zdraví
pravidelné vzdělávání v metodách přirozené komunikace s koněm
lektorka volnočasových aktivit pro osoby se specifickými potřebami
lektorka aktivizačních vzdělávacích a výchovných programů
sportovní a volnočasové aktivity pro osoby se specifickými potřebami

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAVOLTIŽ

 

 

Jana sklinka web

Mgr. Jana Sklenaříková PhD.

členka voltižní sekce ČJF a ČHS
trenérka voltiže a  paravoltiže ČJF a ČHS
lonžérské zkoušky

lektorka aktivizačních vzdělávacích a výchovných programů
lektorka sportovních a volnočasových aktivit pro osoby se specifickými potřebami

 

Mgr. Kateřina Stejskalová

trenérka voltiže a paravoltiže ČJF a ČHS
lonžérské zkoušky ČJF

lektorka aktivizačních vzdělávacích a výchovných programů
lektorka sportovních a volnočasových aktivit pro osoby se specifickými potřebami

 

 

Markýza web

Markéta Černíková

asistentka hiporehabilitace
trenérka a rozhodčí paravoltiže ČHS

MVDr. Veronika Živnová

chovatelka a trenérka koní
spolupráce s jezdeckými instruktorkami o.s. Epony
trenérka westernového a klasického anglického stylu
výcvik podle principů Španělské jezdecké školy v Jerez de la Frontera včetně disciplín Alta Escuela Espaňola
věnuje se metodám přirozenému výcviku koní

 

POMOCNÍCI. ASISTENTI HIPOREHABILITACE

 

Josef Nos
asistent v hiporehabilitaci
vodič koní

 

Jana Nosová
asistentka v hiporehabilitaci

 

Jan Merta
asistent hiporehabilitace
vodič koní

Adam Vrana

Dominik Šustr

Eliška Kholová

Helena Koudelková

Katka Blatníková

Ondra Auda

Petr a Aleš

Robert Kačur

Tereza Daňková

Vendy Čermáková

Vilma Vranová

 

Bára web

Barbora Beerová
Asistentka v hiporehabilitaci
lektorka volnočasových aktivit

 

Iva a Bubu web

doc. Ing. Iva Jiskrová PhD.

Mendelova univerzita Brno, specializace Chov koní a agroturistika
členka Rady PK ČT
spolupráce při výcviku koní

Ing. Tereza Petlachová

asistentka hiporehabilitace a vodič koní
nadšená fotografka

radka web

Radka Smyczková
bývalá zaměstnankyně o.s. Epona
asistentka hiporehabilitace, vodič koní během letních táborových aktivit

markéta píšová web

Ing. Markéta Píšová

asistentka hiporehabilitace a vodič koní během letních táborových aktivitlektorka volnočasových aktivit

POMOCNÍCI

Vedle stálých pracovníků o.s. EPONA doplňují realizační tým pomocníci – studenti z Masarykovy university v Brně, Mendelovy univerzity, VOŠ zdravotní, sociálních studií, a dalších. Často se jako pomocníci zapojují příznivci sdružení, sourozenci či blízcí příbuzní handicapovaných dětí. Jedná se o více než 30 mladých lidí ročně.

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.