Koníček RC

Rodinné centrum Koníček

Je určen pro rodiny s malými dětmi včetně těch pečujících o děti se specifickými potřebami.

V rámci programů nabízíme pravidelný systém aktivit zaměřených na posilování odolnosti fungující rodiny, posilování rodičovských kompetencí ve všech fázích vývoje rodiny, kde se narodilo dítě se specifickými potřebami.

Programy slouží k navázání nových přátelství, k získání zkušeností, nápadů a podnětů. K tomu se přidává pobyt v přírodě. Rodiny s postiženými dětmi bývají odříznuty od přírody buď typem postižení, nebo životním stylem rodiny. Děti poznávají životní prostředí více skrze média místo aktivních činností přímo v přírodě. Společným jmenovatelem aktivit je neformální prostředí hospodářského areálu s koňmi, okolní příroda a kůň jako komunikační partner. Společné zážitky spojují jednotlivé členy rodiny a výrazně se podílí na změně rodinného klimatu. Důležitým faktorem je inkluze rodin se zdravými a rodin s dětmi s postižením.

Hlavní aktivitou celého projektu představuje využití aktivit s koňmi formou hiporehabilitace jako prostředek spojující jednotlivé členy rodiny. Nejedná se o svezení dětí na koních, ale o využití koně jako zvířete se sociálními vazbami jako komunikačního partnera tam, kde často běžná komunikace zadrhává, často na neverbální úrovni.

Komentáře jsou uzavřeny.