Paravoltiž Epona

Paravoltiž Epona Brno

Registrovaný sportovní oddíl České jezdecké federace – MG0283 a 9002 ČHS

Paravoltiž je gymnastika a akrobacie na neosedlaném koni vedeném lonžérem na kruhu, je však přizpůsobena klientům s určitým handicapem.

Krédo Epony

Velkou roli v našem oddíle hraje skutečnost, že v rámci tréninku dochází k integraci dětí s handicapem a zdravých dětí, což představuje velkou motivaci k dosažení lepších sportovních výkonů u sportovců se specifickými potřebami a naopak skupina zdravých dětí se učí sociální práci s osobami méně soběstačnými.

Paravoltižní oddíl Epona Brno úzce spolupracuje s jezdeckým klubem Fany Hostěnice. Oddíl má v současné době 40 cvičenců paravoltiže a voltiže včetně oddílu malých dětí.

Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže je podporována z dotačních programů

Magistrátu města Brna

logobrno

logo-KamZaSportem-stredni

 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Trenérky:

Mgr. Jana Sklenaříková, PhD.

Mgr. Kateřina Stejskalová

Renata Čapková

Markéta Černíková

Zdravotní spolupráce:

MUDr. Martina Jansová – lékařka v oboru Rehabilitační a fyzikální lékařství

Ing. Bc. Vanda Casková – fyzioterapeutka

 

Lonžérky koní:

Martina Audová

Vanda Casková

Renata Čapková

Michaela Krátká

Komentáře jsou uzavřeny.