Paravoltiž Epona

Paravoltižní oddíl EPONA Brno

Registrovaný sportovní oddíl České jezdecké federace – MG0283

Paravoltiž je gymnastika a akrobacie na neosedlaném koni vedeném lonžérem na kruhu, je však přizpůsobena klientům s určitým handicapem.

Krédo Epony

Velkou roli v našem oddíle hraje skutečnost, že v rámci tréninku dochází k integraci dětí s handicapem a zdravých dětí, což představuje velkou motivaci k dosažení lepších sportovních výkonů u sportovců se specifickými potřebami a naopak skupina zdravých dětí se učí sociální práci s osobami méně soběstačnými.

Paravoltižní oddíl Epona Brno úzce spolupracuje s jezdeckým klubem Fany Hostěnice.
Oddíl má v současné době 28 cvičenců paravoltiže a voltiže (včetně přípravky)

Naši sportovci se připravují pod vedením:

Trenérky:

Mgr. Jana Sklenaříková, PhD.

Mgr. Kateřina Stejskalová

 

Asistentky:

Renata Čapková

Markéta Černíková

 

Lonžérky koní:

Martina Audová

Ing. Bc. Vanda Casková

Bc. Kateřina Pitrová

 

Zdravotní spolupráce:

MUDr. Martina Jansová – lékařka v oboru Rehabilitační a fyzikální lékařství

Ing. Bc. Vanda Casková – fyzioterapeutka

 

V současné době oddíl sklízí medailové umístění na regionálních i republikových závodech.

 

Výsledky našich cvičenců za závodů za rok 2014

 

para 2014 graf 1

Komentáře jsou uzavřeny.