Programy EWO

Život na farmě

 

Na tom našem dvoře“

Vedle pravidelného provozu hiporehabilitace nabízíme programy pro školní výlety a exkurze spojené s ukázkami práce s koňmi, s možností kontaktu s především s hospodářskými zvířaty pro zdravé i postižené děti.

Děti ve městech poznávají životní prostředí hlavě skrze média namísto aktivních činností v přímo v přírodě. Pomocí principů zážitkové pedagogiky nabízíme environmentální programy umístěné v přírodním prostředí s možností kontaktu s živými zvířaty.

Aktivity sdružení se konají v jezdeckém areálu U Čapků v Hostěnicích, kde hospodaří ekozemědělec Ing. Václav Čapka. Hostěnice jsou dostupné v rámci integrované MHD. – viz mapka.

 

Environmentální programy:

„Za zvířátky do pohádky“

Program je určen pro předškolní děti MŠ a 1.– 2. třída ZŠ, děti s mentální retardací. Program určený dětem předškolního a raného školního věku včetně dětí se specifickými potřebami je přizpůsoben jejich možnostem.

Počet dětí: 4-12

Rozsah programu: 2 hodiny

Období realizace programu: od dubna do června a září až do října (listopadu)

Náplň programu:

Děti poznají zvířátka, která jsou hrdiny pohádek. Prostřednictvím úryvků z  pohádek, říkadel, písniček a scének a z kontaktu se živými hospodářskými zvířaty poznají jaké chování je pro hospodářská zvířata typické a jakými vlastnostmi se vyznačují pouze v pohádkách.

Vybraná zvířata si děti budou moci pohladit či nakrmit.

Děti se naučí:

  • pojmenovávat základní druhy hospodářských zvířat,
  • charakterizovat jejich základní vlastnosti,
  • čím se hospodářská zvířata krmí

Dále jsou zařazeny ukázky krmení (seno, sláma, druhy obilí, granule), ukázky podkov, ovčího rouna a vlny, vajíček různých druhů drůbeže a podobně.

Na závěr může být zařazena projížďka dětí na konících.

Cena za jedno dítě: 70 kč

Kontaktní osoba: Renata Čapková – 777113447


Nebo e-mail: epona@hipoterapie.cz

Komentáře jsou uzavřeny.